östersjöparken

Site in Englishhttp://www.ostersjoparken.se/eng/
 
 

        Östersjöparken är en privatägd, nystartad anläggning där vi förverkligar vår vision om en mötesplats med en väl fungerande infrastruktur för stora event på Gotland. Anläggningen är ett väl inhägnat område motsvarande 30 hektar i Alskog socken på sydöstra ön. Tidigare var anläggningen en populär djurpark. Det parkliknande området har ekar, ängen, hagar, dammar och voljärer samt ytterligare ett 20-tal byggnader i olika storlekar och för olika användningsområden.

Anläggningen ligger i en kulturhistorisk miljö som bjuder på en vacker natur med oändliga möjligheter. Vi kan anpassa parken så att ett par tusen människor kan få upplevelser, umgås, äta, dricka mm.

Vårt eget fokus är f.n. att anpassa byggnader, marker och avgränsningar för att på bästa sätt möta behov och ge service till arrangörer, eventgäster och partners. Vi är därför öppna för förslag till event som kan genomföras tillsammans med oss eller i egen regi. För rätt projekt/event finns möjlighet att disponera hela anläggningen.

Östersjöparkens unika infrastruktur med gångvägar och hagar, samt att hela området kan erbjuda el och vatten, gör det möjligt att hålla event som engagerar och tillgodoser tusentals människors behov av konsumtion och sanitet. Området har ett välutrustat kafé, grillrotunda och möjlighet att parkera 1500 bilar. Förutom alla byggnader har Östersjöparken stora öppna gräsytor, inhägnade hagar och vackra ängen med fornlämningar.

Välkommen till Möjligheternas Park!

 

Välkommen

Vår målsättning är att skapa ett kulturellt center och mötesplats för framtiden.

Vi vill värna om kultur och miljö, inte minst vatten och Östersjön.

Härför kommer vi att årligen avsätta 20% av vinsten till olika projekt för att rädda Östersjön.

Östersjöparken

Alskog Guffride 721

62364 Ljugarn


Tel. 0707-27 00 09
Org.Nr: 802450-2919

gotland.park@gmail.com

Se bilderFoton/Foton.htmlFoton/Foton.htmlshapeimage_9_link_0